InSpire, verktyget som kan hjälpa dig vid beslut om tillväxtreglering!
Stråstyrka hela vägen fram till skörd. Använd modellen nedan för att beräkna risken för liggsäd samt den optimala tillväxtregleringsstrategin för att ge grödorna kraften att stå upp hela vägen till skörd.

Värderar dina riskfaktorer

Plats {{ chosenLocation.score }}
Jordart {{ chosenSoilType.score }}
{{ outputScore }}
Din liggsädesriskpoäng just nu {{ score }}
Nuvarande utvecklingsstadie i {{ growthStage }}
Har du använt stallgödsel? i {{ farmManureApplied }}
Har du tillväxtreglerat i år? i

Information

Flera faktorer påverkar beslutet om när man bör tillväxtreglera under säsongen, vid T0 och/eller T1

Områden med hög nederbörd och kraftiga vindbyar mellan axgång och skörd löper större risk att drabbas av liggsäd.

Marker med tunga lerjordar och hög lerahalt är mer mottagliga för liggsäd orsakade av för mycket vatten. Grödorna förlorar snabbt stabiliteten i rötter om de drabbas av nederbörd närmare skörd. Lätta jordar ger inte den förankring och stöd som grödan behöver, och grödan är också mer mottaglig för torka. Siltjordar har en lägre riskfaktor för liggsäd i vissa fall.

Bedömning av GAI (grön biomassindex) vid stadie 25, indikerar den totala biomassa i grödan. Alternativt ska du använda din förväntade skörd. Hög biomassa och högavkastningsgrödor löper större risk att drabbas av strå- och rotliggsäd.

Sort i {{ chosenVariety.t0 }} {{ chosenVariety.t1 }}
Sådatum i {{ chosenDrillingDate.t0 }} {{ chosenDrillingDate.t1 }}
Använd inte tillväxtreglering vid detta stadie Du måste fylla i alla fält ovan Beräkna
Är din gröda drabbad av...
{{ stressType.label }} i
{{ stressType.comment }}

Sortinformation

Höjd utan tillväxtreglering (cm) {{ chosenVariety.height }}

Uträkning för ditt fält

i

Din rekommendation

i
Bedömning vid T0 {{ t0Score }} {{ t0Programme.label }} {{ t0Programme.pgrTrue.t0 }} {{ t0Programme.pgrFalse.t0 }} {{ t0Programme.pgrTrue.t1 }} {{ t0Programme.pgrFalse.t1 }} {{ t0Programme.pgrTrue.t2 }} {{ t0Programme.pgrFalse.t2 }}
Bedömning vid T1 {{ t1Score }} {{ t1Programme.label }} {{ t1Programme.pgrTrue.t0 }} {{ t1Programme.pgrFalse.t0 }} {{ t1Programme.pgrTrue.t1 }} {{ t1Programme.pgrFalse.t1 }} {{ t1Programme.pgrTrue.t2 }} {{ t1Programme.pgrFalse.t2 }}
Bedömning vid T2 {{ t1Score }} {{ t1Programme.label }} {{ t2Programme.pgrTrue.t0 }} {{ t2Programme.pgrFalse.t0 }} {{ t2Programme.pgrTrue.t1 }} {{ t2Programme.pgrFalse.t1 }} {{ t2Programme.pgrTrue.t2 }} {{ t2Programme.pgrFalse.t2 }}

*Dessa rekommendationer är enbart en guide - risk för liggsäd bör alltid bedömas i fält innan användning av tillväxtreglering. Behandla alltid på gröda som är i aktiv tillväxt.